Holdbarhet og effektivitet

Tøffe miljøer med stor belastning, enten fra bruk eller omgivelser, krever holdbare og sikre løsninger. Samtidig skal kostnadene holdes på et fornuftig nivå. Vi har mange gode referanseprosjekter der slitestyrke og sunn økonomi går hånd i hånd.

Bilhuset, Forus
Glassrekkverk
The Pond, Forus
Innvendige rekkverk
Sandnes nye hovedbrannstasjon
Utvendige leidere for atkomst til tak