Trygghet og arkitektur

Trappeteknikk leverer trapper, rekkverk, innglassing og baldakiner i stål, aluminium, glass og tre til næringsbygg. Vi bidrar til å skape sikre og vakre løsninger som holder seg over tid, og som både byggeiere og arkitekter kan være stolte av. Her ser du flere gode eksempler på inn- og utvendige glassrekkverk.

Hovedtrapp i stål med innspent glassrekkverk
Arkivenes Hus, Stavanger
Hovedtrapp i stål med innspent glassrekkverk
Utvendig glassrekkverk på bygg
Bilhuset, Forus
Glassrekkverk.
The Pond, Forus
Innvendige rekkverk.
Sandnes nye hovedbrannstasjon
Utvndige leidere for atkomst til tak
Ydalir, Stavanger
Innvendige rekkverk